FandomAnwärter ←    → Genin ←    → Chunin ←    → Spezial-Jonin ←    → Jonin ←   
ANBU/ANBU-senta ←    → Oi-Nin ←    → Haro-Anbu ←   
Kugutsu Butai ←    → Bakuhatsu Bumon ←    → Shuji Butai ←   
Medizin-Ninja/Sanitäter ←    → Kage ←    → Nuke-Nin ←   


Jonin (Ober-Ninja)


Die Jonin sind die Elite-Truppe der Shinobi-Großmächte. Jeder Jonin ist ein überragender Kämpfer und Meister seines Faches. Sie sind die Ausbilder der Genin und trainieren sie mit ihrem Fachwissen über die geheimen Künste der Shinobi. Die Elitetruppen der Jonin stellen die Stärke eines Großreiches dar.

Bekannte Jonin:

Karuy UchihaKikyo Uchiha, Kiyoshi Inuzuka, Hizushi Tatanami, Kou Tatanami, Yui Tatanami, Mikosuke TatanamiJikatsu KurameTomiko Hatake†, Shiko Mirashin, Yuna Hatake, Renji Hatake, Hinzaki KyuugaAyato Sataki, Izuro Tamaka, Hinata Saruui, Dan HokumotaNamenloser Konoha-Nin, Amida Tokuma, Hiroshi Kuzuki, Hana Mikan, Kuro, Beatrix Hatake, Lulu Hatake, Sango Hatake, Yume Hatake, Han HatakeYasu HozukiGoki†, SaraSonokoRantan†, Rikku Namitsu, Sango Namitsu, NatsumiTakumi YamadaSarana Kato,YuutaSeiteiDanno†, Fujita†, Taro†, Aurora, Maraki, YumazoMasao Kazuo, Miharu, KazuyaTakashi, YukioNio Sarutobi, GenryuusaiRayomaru, Takiro Hataru, Miroku, Sawaii Hitomi, Akiko SarutoshiKano Hatake , Hansu Hazuko, Hinrei, Gou†, Akira Tsukimoto, HoteiSaya, Tsubaki Akane, Yuhi,Jiro Watanabe,Noriko Watanabe

Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA , sofern nicht anders angegeben.